Ofte stillede spørgsmål – CoreTherm

Hvad er CoreTherm?

CoreTherm er en minimalinvasiv behandling, som anvender mikrobølgeenergi til at fjerne det ekstra væv, der blokerer urinstrømmen. Varmebehandling kaldes i den medicinske litteratur ofte for TUMT = Transuretral mikrobølgetermoterapi.

Hvordan foregår CoreTherm-behandlingen?

Behandlingen gives gennem et kateter via urinrøret. I dette kateter er der en mikrobølgeantenne, som afgiver mikrobølger. Mikrobølgerne varmer prostatavævet nærmest urinrøret op, hvilket gør at cellerne/vævet dør. Det er vigtigt, at man opnår den rette temperatur for at behandlingen skal være effektiv og urinstrømmen genoprettes.

Behandlingen gennemføres med lokalbedøvelse og er stort set smertefri. Selve behandlingen sker i ett ambulatorium og tager ca. et kvarter. Du kan sædvanligvis tage hjem umiddelbart efter behandlingen. Efter behandlingen skal du bære et blivende kateter i 1-3 uger.

Er varmebehandling en ny metode?

Nej, egentlig ikke. BPH er blevet behandlet med mikrobølger siden begyndelsen af 1990’erne. Man regner med, at omkring 100.000 BPH-patienter bliver behandlet med forskellige typer af varmebehandling i verden per år.

Hvad er forskellen mellem andre transuretrale mikrobølgetermoterapier (TUMT) og CoreTherm®?

CoreTherm er en videreudviklet TUMT, hvor man måler og følger temperaturen i prostata i løbet af hele behandlingen. Almindelig TUMT forgår med en forudbestemt behandlingstid og mikrobølgeeffekt, uden at man ved, hvilken prostatatemperatur, man opnår under behandlingen. Under CoreTherm-behandlingen regulerer lægen både på mængden af mikrobølgeenergi og behandlingstiden individuelt, ud fra den faktiske temperatur, som måles i prostataen. Det er vigtigt, at behandlingen foregår ved den rette temperatur for at få et godt behandlingsresultat, uden risiko for unødige skader. Teknikken man anvender kaldes PLFT = ProstaLund Feedback Treatment. Denne benævnelse forekommer i medicinske tidsskrifter.

Kan jeg behandles?

De fleste patienter med en diagnosticeret BPH kan behandles med mikrobølger og CoreTherm, da man ikke behøver at blive bedøvet, indlagt eller udsat for blødning. Men der er undtagelser. Drøft dette yderligere med din læge.

Kan CoreTherm varmebehandling hjælpe mig?

Ja. Flere studier har vist en tydelig og langsigtet forbedring af BPH-symptomerne efter varmebehandlingen. CoreTherm kan give dig og dine nærmeste de resultater, som I håber på.

Hvor effektiv er CoreTherm® sammenlignet med operation?

I videnskabelige studier har man påvist, at CoreTherm er en lige så effektiv behandling, som operation (TURP). Den er forbundet med færre risici og den er lettere for patienterne at håndtere. Den kan foretages ambulant og den kræver ingen indlæggelse på hospitalet.

Hvilke undersøgelser skal man igennem før CoreTherm®?

Før behandling med CoreTherm skal en urolog foretage en undersøgelse for at sikre, at det er BPH, som forårsager dine problemer, og ikke noget andet. Denne undersøgelse plejer at omfatte bla. spørgeformularer, urinstrømmåling, ultralydsundersøgelse af prostata samt palpation af prostataen, som foretages via endetarmen.

Får jeg narkose eller rygmarvsbedøvelse under behandlingen?

Nej, CoreTherm gennemføres med lokalbedøvelse. Du får smertestillende og evt. beroligende medicin, hvis det er nødvendigt. Du er vågen under behandlingen og kan fortælle din læge eller sygeplejerske, hvordan du har det.

Er der nogen seksuelle bivirkninger ved CoreTherm-varmebehandlingen?

Normalt påvirker behandlingen ikke evnen til at få erektion. Spermmængden kan mindske eller helt forsvinde for ca. en tredjedel af dem, som gennemgår behandlingen. Hvis du har en fungerende erektionsevne inden behandlingen kan du forvente, at den stadig er der bagefter.

De fleste oplever ikke behandlingen som smertefuld, men det er almindeligt, at man føler et vist forbigående ubehag, og en følelse af, at man skal på toilettet, tissetrang. Hvor mange gener man oplever, er helt individuelt, og det er derfor vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du oplever ubehag under behandlingen.

Kan jeg tage hjem umiddelbart efter behandlingen?

Ja, selve behandlingen tager ca. et kvarter, og du kan sædvanligvis tage hjem umiddelbart efter afsluttet behandling.

Hvornår får jeg det godt efter en behandling og hvor længe holder en behandling (skal den gentages)?

CoreTherm er en engangsbehandling. Normalt tager det et stykke tid efter behandlingen, inden den giver fuld effekt. Videnskabelige studier har påvist, at otte af ti patienter, som får CoreTherm er tilfredse, tre måneder efter gennemført behandling.

Får jeg ubehag efter behandlingen?

Visse patienter mærker ingenting efter behandlingen, mens andre har tissetrang. Det er en følge af, at der er foretaget en afhjælpning og en hævelse i prostata, som aftager lidt efter lidt. For en del patienter kan denne tissetrang opleves som generende, specielt i det første døgn efter behandlingen. Generne aftager, når hævelsen går ned, for siden at ophøre helt. Bed din læge om smertelindrende medicin. Der sker en gradvis forbedring i de første måneder efter behandlingen. Det kan tage op til seks måneder inden du oplever den fulde virkning af behandlingen. Vær tålmodig.

Skal jeg bære et kateter efter indgrebet?

Ja, efter behandlingen skal du bære et kateter et stykke tid. Præcist hvor længe du skal bære et kateter afgør din læge.

Skal jeg tage medicin efter behandlingen?

Det er ikke usædvanligt, at man får antibiotikabehandling, mens man bærer kateter. I dagene efter behandlingen kan visse patienter have brug for lindrende medicin. Tal med din urolog om hvad der gælder for dig. På længere sigt har man ikke brug for at tage medicin i tiden efter CoreTherm-behandlingen.